Regnskap i sanntid!

Fremtiden er her. Digital teknologi vil erstatte flere av dagens arbeidsprosesser de neste 10 årene.

Ny teknologi, lovverk og myndigheters ulike krav skal samhandles inn i et felles begrep – digitalt regnskap.

Dette er komplekst og ressurskrevende, og vi ser at de fleste bedrifter trenger intern kunnskap og hjelp av profesjonelle aktører for å lykkes.

  • Hvordan skal vi omstille oss slik at vi til enhver tid oppfyller myndighetenes krav til økonomikontroll og regnskapsførsel?
  • Hvordan kan vi dra nytte av den teknologiske utviklingen for å øke fortjeneste og avanse på våre tjenester/produkter?
  • Kan ledelsen raskt ta ut en detaljert økonomisk rapport som analyserer hvilke tjenester/produkter selskapet tjener penger på?

Spørsmålene en stiller seg kan være mange, og kompliserte.

Det er ytterst viktig å benytte seg av et effektivt og digitalt økonomisystem, med støtte for digitale prosesser. Dette vil effektivisere daglige gjøremål, og gi en unik oversikt over selskapets økonomiske situasjon.

Økonomisystemet må derfor kunne gi en oppdatert økonomisk oversikt så nær sanntid som mulig:

  • Hva har vi utestående hos våre kunder?
  • Hvilke leverandører skylder vi penger?
  • Hvilke offentlige avgifter skal betales, når og hvor mye?
  • Hvor mye penger har vi stående på våre bankkontoer?
  • Hvilke inntekter og kostnader har oppstått hver måned?

Vi mener det er ytterst viktig å knytte seg til et profesjonelt regnskapsførerselskap, som har kompetanse og erfaring innen digitalt regnskap.

«Et samarbeid med fokus på å ta steget inn i den digitale fremtiden»